Boutique EBP Pro 2018 Prix Discount, Logiciels EBP Compta, EBP Paie, EBP Gestion Commerciale, EBP Batiment

LOGICIELS EBP PRO V22 2018, EXPERT V21, PRATIC 2018, CLASSIC 2018, PRO 2018 ET EXPERT 2018 DISPONIBLES
LES LOGICIELS EBP EN VERSION 2018 SONT CONFORMES AVEC LA LOI ANTI-FRAUDE 2018 + CFCI + FEC + LODEOM
BOUTIQUE ONLINE EBP PRO PRIX DISCOUNT + MAGASIN - 104 RUE DU CHEMIN VERT - 75011 PARIS - 01 5336 0259

EBP Compta Pro, EBP Paie Pro, EBP Gestion Commerciale Pro, EBP Batiment, EBP Point de Vente, EBP Association, Pro V22, V22 2018

.
Boutique EBP Pro 2018 Prix Discount LA REFERENCE EBP SUR INTERNET Devis EBP immédiat au : 0153360259

CGV - Condicions Generals de venda

COMANDES: Els nostres terminis es donen a títol indicatiu. Els terminis eventuals en cap cas no podran donar lloc a reclamacions de danys i perjudicis ni a l'acord de tota indemnització.
El comprador accepta totes les condicions generals de venda estipulades sobre el comando que està ferm i definitiu.
ENVIAMENTS: Les mercaderies viatgen als riscs i els perills del destinatari que sol disposa d'un recurs contra el transportador en cas d'avaries sobrevingudes durant el transport. No executem els comandos més que en la mesura de les nostres possibilitats. Tota reclamació s'ha de formular immediatament després del lliurament per carta recomanada. Tota tornada de mercaderia se subordina a la nostra autorització expressa escrita: es farà obligatòriament en port pagat; cap port degut no s'acceptarà.
Els nostres preus son sense IVA
PAGAMENTS: Amb targetes de crèdit (Visat/EuroCard/MasterCard), per xec/taló bancari (francès o espanyol), per gir postal o per transferència per avançat en Euros sobre nostre compte: Sol Media SA
Banc: Mora Banc - La Massana – Andorra – Compte n°: 04 59 008972 01 0
CODE SWIFT : BINAADAD - IBAN : AD88 0004 0059 0000 0897 2010
TERMINIS: No es donen més que a títol indicatiu, i no poden en cap cas, sent superats, ser objecte de danys i perjudicis o de rebuig.
RESERVA DE PROPRIETAT : Les mercaderies continuen sent la propietat del venedor fins a pagament íntegre del preu convingut, fins i tot en cas de liquidació de bé, de reglament judicial i de transferència de responsabilitat.
JURISDICCIÓ: L'adjudicació de jurisdicció per a totes les contestacions o els litigis es fa en el Tribunal de Comerç d'Andorra la vella (Andorra).
ADVERTÈNCIA: Totes les marques i les referències citades continuen sent la propietat exclusiva dels seus constructors/fabricants respectius i s'utilitzen únicament i a únic final de facilitar la identificació i la naturalesa dels productes i els articles que comercialitzem.
D'altra banda les fotos dels productes no són en cap cas contractuals.